Avaleht

Euroopas ennustatakse majanduse langust 7,9%, taastumisele aitaks kaasa digitaliseerimine

Euroopa Tööandjate keskorganisatsioon BusinessEurope tutvustas sel nädalal 2020. aasta kevade majanduse väljavaateid ja majanduse elavdamise ettepanekuid. Prognoosi järgi langeb Euroopa Liidu majandus 2020. aastal 7,9% ja taastub 5,8% kasvuga 2021. aastaks. See tähendab, et majandus on kriisieelsest tasemest madalamal kuni 2021. aasta lõpuni.  

„Majanduslanguse sügavus ja sellele järgnenud taastumise tugevus võivad ka liikmesriigiti märkimisväärselt erineda. Töötasu hüvitamise meetmed on aidanud töötuse kasvu Euroopa Liidus paremini ohjata, võrreldes näiteks Ameerika Ühendriikidega. Samas on BusinessEurope selgelt toonitanud, et liikmesriigid peavad jätkama ka edaspidi oma ettevõtete ja inimeste toetamist, et mitte lasta tõusta töötusel üle 9%, mis on Euroopa Komisjoni prognoos Euroopale 2020. aastaks,“ selgitas Eesti Tööandjate Keskliidu välissuhete nõunik Kristi Sõber.

Lisaks edastas Euroopa Komisjon riikidepõhised soovitused, milles antakse kõigile EL-i liikmesriikidele koroonaviiruse pandeemia kontekstis majanduspoliitilisi suuniseid, keskendudes pandeemiast tulenevatele kõige pakilisematele probleemidele ja kestliku majanduskasvu taastamisele. 

Soovituste andmisel lähtutakse kahest eesmärgist: leevendada lühiajaliselt koroonaviiruse pandeemia ränki sotsiaalmajanduslikke tagajärgi ning saavutada lühikeses ja keskpikas perspektiivis kestlik ja kaasav majanduskasv, mis hõlbustab üleminekut digitaaltehnoloogiale ja rohelisele majandusele.

Euroopa Komisjoni majanduspoliitilised soovitused Eestile tegutsemiseks 2020-2021. aastal:

  • parandada juurdepääsu tervishoiuteenustele ja suurendada tervishoiusüsteemi vastupidavust (tegeledes eelkõige tervishoiutöötajate puuduse küsimusega, tugevdades esmatasandi arstiabi ja tagades elutähtsate ravimite olemasolu);
  • suurendada sotsiaalse turvavõrgu piisavust sh laiendada töötushüvitiste saajate ringi;
  • toetada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate innovatsioonisuutlikkust ja tagada piisav juurdepääs rahastamisele;
  • toetada majanduse laialdasemat digitaliseerimist;
  • kiirendada investeerimisküpsete avaliku sektori investeerimisprojektide elluviimist ja
  • edendada erainvesteeringuid, et toetada majanduse taastumist (eriti keskkonna- sõbralikku energiatootmisse ja transporti, et vähendada järk-järgult CO2 heitmeid).

Eesti riigipõhised soovitused kokkuvõtvalt ning tervikuna.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields