Avaleht

Euroopa tööandjad: konkurentsivõime, konkurentsivõime ja konkurentsivõime

Majanduse konkurentsivõime tugevdamine loob tugevama Euroopa Liidu ja kasvatab heaolu!
Majanduse konkurentsivõime tugevdamine loob tugevama Euroopa Liidu ja kasvatab heaolu!

Euroopa tööandjate hinnangul peaks ELi fookus minema ühise majandusruumi  konkurentsivõime tõstmiseks. Üksnes siis on Euroopa tugev, jõukas ja võimeline seisma oma väärtuste eest. 

Eile ja täna kohtuvad Madridis Hispaania Ettevõtete Konföderatsiooni (CEOE) kutsel Euroopa tööandjate katusorganisatsiooni BusinessEurope 40 liikmesorganisatsiooni juhid. Eesti Tööandjate Keskliitu esindavad kohtumisel tegevjuht Arto Aas, volikogu esinaine Kai Realo ja välissuhete nõunik Kristi Sõber. 

Eile toimusid arutelud ja tööandjad võtsid vastu Madridi deklaratsiooni ning andsid järgmisele Euroopa Liidu eesistujale Hispaaniale üle tööandjate seisukohad. Tööandjad ootavad eelseisvalt Euroopa Liidu eesistumiselt Rootsi eesistumise käigus alustatud töö jätkamist Euroopa konkurentsivõime strateegia väljatöötamiseks.  

Tugev, konkurentsivõimeline majandus aitab tugevdada Euroopa võimet kaitsta rahvusvahelist õigust ja väärtuseid, tagada kõrge elatustase ning viia ellu roheline ja digitaalne üleminek.  

Hispaania eesistumine peaks jätkama strateegilise lähenemisviisi edendamist konkurentsivõimele, süvendama ühtse turu integreerimist, viima ellu EL-i tööstuspoliitika, mis toetab rohelist ja digitaalset üleminekut ning vältima ettevõtetele regulatiivset koormust. Lisaks tuleks töötada välja usaldusväärne ja lihtsustatud majandusjuhtimise raamistik.  

BusinessEurope märkis viis valdkonda, mida on vaja ELi ambitsioonide ellu viimiseks.

Konkurentsivõime ja investeerimisvõimaluste suurendamine 

Eesistujariiki Hispaaniat kutsutakse üles keskenduma nendele põhimeetmetele, mis suurendavad konkurentsivõimet, meelitavad ligi investeeringuid ja muudavad Euroopa ettevõtete jaoks atraktiivseks sihtkohaks. 

Regulatiivne hingamisruum.

Ülemäärane regulatiivne koormus mõjutab negatiivselt Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet. Tuleks lihtsustada lubade andmise protsesse ja viia läbi kõigi ELi regulatiivsete algatuste konkurentsivõime kontroll. Samuti rõhutatakse aruandluskoormuse vähendamist ning ettepanekute mõju hindamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. 

Ühtse turu integratsioon

Rõhutatakse vajadust süvendada integratsiooni, kõrvaldada regulatiivsed tõkked, kiirendada digitaliseerimist ja võtta vastu ühtse turu hädaabivahend (Single Market Emergency Instrument). Samuti mainitakse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise tõhustamist, e-deklaratsiooni edendamist, digitaliseerimise kiirendamist ja ühtse turu vabadusi kahjustavate ühepoolsete riiklike meetmete ärahoidmist. 

Konkurentsivõimeliste hindadega energiavarustuse tagamine

Kliimaeesmärkide saavutamiseks on taskukohaste (konkurentsivõimeliste) energiahindade ja varustuskindluse tagamine ülioluline. Keskendutakse elektrituru ülesehituse reformimisele, et tugevdada turvalisust, ergutada investeeringuid paindlikesse allikatesse ja piirata kõrgete gaasihindade mõju elektrihindadele. Lisaks veel dekarboniseerimistehnoloogiate edendamine, vastupidavuse suurendamine piiriülese energiakaubanduse kaudu ja pikaajaliste lepingute pakkumine gaasi hinnakõikumiste vastu maandamiseks. 

Innovatsiooni ja tootlikkuse soodustamine, oskuste puudujäägi kõrvaldamine

Parandada tuleb Euroopa investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning avatust uutele tehnoloogiatele. Rõhutatakse oskuste puudujäägiga tegelemise, innovatsiooni hõlbustamise, rahastamisele juurdepääsu parandamise ning hariduse/koolituse ja tööstuse vajaduste vahelise lõhe kaotamise tähtsust. Lisaks rõhutatakse sotsiaalpartnerite autonoomia austamist. 

Rahvusvahelise turu võimalused

ELi kaubanduspoliitikal on oluline roll investeeringute ligimeelitamisel ja kriitilise tähtsusega toorainete üksikutest tarnijatest sõltuvuse vähendamisel. Rõhutatakse vastastikku kasulike kaubanduslepingute ja toorainepartnerluste sõlmimise olulisust. Tõstetakse esile kaubandussuhete tugevdamist Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikidega, lepingute sõlmimist Austraalia, India ja Uus-Meremaaga ning koostööd kliimamuutustega kohandatud toodete ja teenuste vallas. Rõhutatakse ka mittetariifsete tõkete käsitlemist USAga ja tasakaalustatud suhete säilitamist Hiinaga. 

Eile, 1. juunil kohtusid tööandjad Hispaania valitsuse esimese asepeaministri ja majanduse ning digitaliseerimise ministri Nadia Calviñoga. Täna on ees ootamas kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidendi Margaritis Schinasega ning toimub ka kohtumine Hispaania kuningas Felipe VI-ga.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields