Avaleht

Euroopa Komisjoni tööplaan 2023. aastaks

Euroopa Komisjon võtab igal aastal vastu tööprogrammi, milles esitatakse poliitilised plaanid seoses uute algatustega ja loetletakse meetmed, mida kavatsetakse järgmise kaheteistkümne kuu jooksul esitada. Tegemist on viimase nn aktiivse aastaga kuna 2024.aasta mais toimuvaid Euroopa Parlamendi valimised ja Komisjon peab arvestama, et esitatud ettepanekud jõuaksid läbida nii Euroopa Parlamendi kui  ka Euroopa Liidu nõukogu menetluse. Kuigi ELi tasemel on hetkel üle saja õiguslikku algatust ja uusi initsiatiive menetluses (mh digi- ja rohekokkuleppe, jätkusuutlik valitsemine) on 2023.aasta Komisjoni tööprogramm väga ambitsioonikas sisaldades 43 uut poliitikaalgatust, mis toetuvad eelnevalt esitatud Komisjoni poliitilistele suunistele kuue peamise eesmärgi raames.

Pikemalt on võimalik lugeda Euroopa Komisjoni pressiteatest, omaltpoolt pööran tähelepanu algatustele, mis ettevõtjatele olulisemad.  

(Q1/Q2/Q3/Q4 tähendavad kvartaleid 2023 aastas)

Majandus

1. Majandusjuhtimise läbivaatamine (Q1 2023)

2. Jaeinvesteeringute raamistiku täiustamine (Q1 2023)

3. Ühtse turu eeliste teatis + rakendamise kitsaskohad (Q1 2023)

4. Ettevõtete maksustamine: tulumaksuga maksustamise raamistik (BEFIT): (Q3 2023)

5. Sotsiaalmajanduse pakett (Q2 2023)

6. Andmetele juurdepääs finantsteenustes & ELi makseteenuseid käsitlevate eeskirjade läbivaatamine (Q2 2023)

7. Praktika kvaliteediraamistiku ajakohastamine (Q2 2023)

8. Euro tugevdamine sh digieuro kasutamise põhimõtted (Q2 2023)

9. ELi 2021-2027 eelarve läbi vaatamine + omavahendite teine pakett (Q3 2023)

10. Kriitilise tähtsusega toorainele juurdepääsu meetmed (Q1 2023)

11. Makseviivituse eeskirjade läbivaatamine (Q3 2023)

12. Patendilitsentsi pakett sh. kohustuslik litsentsimine ja standardsed olulised patendid (Q2 2023)

13. Äriühingus digivahendite ja -menetluste kasutamine (Q2 2023)

14. Ühtne Euroopa liikuvusandmeruum (liikuvussektori digitaliseerimine) (Q2 2023) & Hyperloopi võrgustikku reguleeriv ELi raamistik  (Q3 2023)

Jätkusuutlikkus ja keskkond

1. ELi elektrituru põhjalik reform (Q1 2023), sealhulgas elektrihindade lahti sidumine gaasihindadest

2. Uus Euroopa vesinikupank, sisaldab 3 miljardit eurot investeeringut (Q3 2023)

3. REACH (kemikaalide registreerimine, hindamine ja autoriseerimine) läbivaatamine ja andmete jagamine kemikaaliohutuse hinnangute jaoks (Q4 2023)

4. Jäätmedirektiivi läbivaatamine: Toidu- ja tekstiiljäätmete vähendamine (Q2 2023)

5. Jätkusuutlikku toidusüsteeme käsitlev seadusandlus (Q3 2023)

6. Algatus muldade kohta: kaitse, säästev majandamine ja taastamine (Q2 2023)

7. Kauba- ja reisijatevedu: raudtee suurendamine ja kombineeritud transpordi direktiivi läbivaatamine (Q2 2023)

Kaitse ja julgeolek

1. ELi kosmosestrateegia julgeoleku ja kaitse valdkonnas (Q2 2023)

2. ELi merendusjulgeoleku strateegia (Q2 2023)

3. Sanktsioonide paketi uuendamine (korruptsioonivastaste meetmete lisamine) (Q2 2023)

4. Uus tegevuskava suhete elavdamiseks Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikidega (Q2 2023)

5. Koostöö suurendamine kandidaatriikidega (Lääne Balkan, Ukraina, Moldova ja Gruusia)

Foto: canva.com

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields