Avaleht

Euroopa Komisjoni kuues ELi-Venemaa-vastane sanktsioonide pakett ja uudiseid USA, Venemaa ja Ukraina vastuvõetud õigusaktide kohta

4. mail esines Ursula von der Leyen Euroopa Parlamendi ees ja esitas Euroopa Komisjon kuuenda ELi- Venemaa-vastase sanktsioonide paketi, milles teeb ettepaneku keelata naftaimpordi Venemaalt. Ettepanek on tehtud täielikule impordikeelule kogu Venemaa naftale nii mere- kui torujuhtmetele, kui ka toornaftale ja rafineeritud naftale. Kuue kuu jooksul lõpetatakse Venemaa toornafta import ja aasta lõpuks rafineeritud toodete tarnimine.

Muud kavandatavad meetmed hõlmavad nimekirja kõrgetest sõjaväelastest ja muudest isikutest, keda süüdistatakse sõjakuritegude toimepanemises Butšas ning isikuid, kes vastutavad Mariupoli piiramise eest. Samuti piiratakse EL-is juurdepääs kolmele Venemaa riiklikule ringhäälinguorganisatsioonile, keda nähakse Kremli propagandatoruna. Venemaa suurim pank SberBank arvatakse välja Swifti maksesüsteemist koos kahe teise suurema pangaga.

Euroopa Komisjon on ettevalmistamas ka taastepaketti Ukrainale, mis peaks tooma investeeringuid vajalike reformide läbiviimiseks, aitama Ukrainal viia õiguskeskkonda Euroopa standarditega vastavusse ja tõstma Ukraina tootmisvõimsust. Looma stabiilse keskkonna, et muuta Ukraina välismaiste otseinvesteeringutele atraktiivseks sihtkohaks.

Sanktsioonide pakett esitatakse nüüd Euroopa Liidu nõukogule ehk 27 riigipead peavad selle paketi ühehäälselt heaks kiitma. Kindlasti ei saa see olema nii lihtne kui juba Ungari on öelnud, et neile on sanktsioonid energiatarnetele vastuvõtmatu ja Slovakkia on väljendanud soovi erandi järgi.

Järgnevalt on välja toodud ka viimane Euroopa Komisjoni avaldatud juhend ja uudiseid Venemaa ja Ukraina õigusaktide kohta.

Euroopa Komisjon on avaldanud täiendavad juhendid luksuskaupade, kindlustuse ja edasikindlustuse, väärtpaberite ja hoiuste müügi, humanitaarkaubanduse ja kauplemise meetmete kohta. Kõigile juhistele pääsete juurde selle lingi kaudu.

28. aprillil tegi USA president Biden põhjaliku ettepaneku võtta Venemaa oligarhid ja eliidid vastutusele. President teeb muude meetmete hulgas ettepaneku luua oligarhi varade arestimiseks ja konfiskeerimiseks tõhustatud haldusorgan. Rohkem infot leiate siit.

Venemaa regulatiivsed uuendused: 3. mail kirjutas president Putin alla dekreedile majanduslike vastumeetmete kohta seoses mõne välisriigi ja rahvusvaheliste organisatsioonide ebasõbraliku tegevusega. Määrus võeti vastu “seoses Ameerika Ühendriikide ja välisriikide ning nendega ühinenud rahvusvaheliste organisatsioonide ebasõbralike ja rahvusvahelise õigusega vastuolus olevate aktsioonidega, mille eesmärk on võtta Vene Föderatsioonilt, Vene Föderatsiooni kodanikelt ja Venemaa juriidilistelt isikutelt ebaseaduslikult ilma õigusteta omandiõigust ja (või) omandiõiguse piiramine, et kaitsta Venemaa rahvuslikke huve“. See dokument keelab Vene Föderatsiooni jurisdiktsiooni alla kuuluvatel asutustel, isikutel ja organisatsioonidel:

  • teha tehinguid välismaiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega Venemaa sanktsioonide all
  • täitma sooritatud tehingutest tulenevaid kohustusi sanktsioonide all olevate isikute ees (sh sõlmitud väliskaubanduslepingutest)
  • teha finantstehinguid, millest kasusaajateks on sanktsioonide all olevad isikud
  • viia riigist välja tooteid ja toorainet, mis on toodetud või kaevandatud Venemaal müügiks isikute poolt, kes langesid Vene Föderatsiooni vastupiirangute alla

Protsessi osas annab määrus valitsusele ülesandeks koostada sanktsioneeritavate välismaiste isikute ja ettevõtete nimekirjad ning määratleda 10 päeva jooksul „lisakriteeriumid“ mitmele tehingule, millele võidakse kehtestada piirangud. Olulised märkused:

  • Seda loendit võidakse hiljem igal ajal uuendada.
  • Samuti tuleb koostada ja avaldada mõjutatud toorainete loetelu.
  • Määrus võib mõjutada energiatehinguid ja -lepinguid: määruse kohaldamisala on äärmiselt lai ja võib puudutada kõiki tehinguid ja lepinguid määratud isikute ja üksustega.
  • Seda määrust ei kohaldata varem määratud poliitikute suhtes, kelle suhtes kehtib viisakeeld ja varade külmutamine.

Lisateavet (vene keeles) leiate siit. 

Ukraina regulatiivsed uuendused. Järgnevalt on lisatud Ukraina äri- ja kaubandusühenduse (UBTA) ülevaade seadusandlikest algatustest UBTA law&policy alert Nr6 030522[40], mis võivad mõjutada rahvusvahelist äri Ukrainas. Kavandatud meetmete eesmärk on kaubanduse hõlbustamine.

Foto: canva.com

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields