Avaleht

Euroopa komisjon avaldas 2022. aasta talvise majandusprognoosi

Euroopa Komisjon avaldab igal aastal kaks täiemahulist majandusprognoosi (kevadel ja sügisel) ning kaks vaheprognoosi (talvel ja suvel). Vaheprognoosides käsitletakse kõigi liikmesriikide aastast ja kvartali SKPd, inflatsiooni nii käesoleval kui ka järgmisel aastal ning ELi ja euroala koondnäitajaid.

2022. aasta talvise majandusprognoosi kohaselt kasvab ELi majandus pärast 2021. aasta märkimisväärset 5,3%-list kasvu 2022. aastal 4,0 % ja 2023. aastal 2,8%. Euroala majanduskasv peaks 2022. aastal olema samuti 4,0% ning kahanema 2023. aastal 2,7%-ni. EL tervikuna saavutas pandeemiaeelse SKP taseme 2021. aasta kolmandas kvartalis ja prognooside kohaselt jõuavad kõik liikmesriigid selle verstapostini 2022. aasta lõpuks.

Eesti SKP kasvuks jääb komisjoni hinnangul 2021. aastal 7,5%, sel aastal 3,1% ja järgmisel 4%. Kiire taastumine 2020. aasta madalseisust toimub tänu eratarbimisele, mida toetavad soodsad tingimused tööturul ja pensionifondi II samba väljamaksed. Majanduse taastumisele aitavad kaasa ka investeeringud nii era- kui avalikus sektoris, sealhulgas ELi toetused. SKP kasvu näitajat on võrreldes komisjoni sügisprognoosiga (9%) korrigeeritud allapoole, eelkõige SKP tegelike tulemuste korrigeerimise tõttu eelmise aasta esimeses pooles. Kasv aeglustub ka kõrgete energiahindade ja tarneahelate jätkuvate kitsaskohtade tõttu. Inflatsioon prognoosi kohaselt jätkub, jõudes 2022. aasta keskmisena 6,1% juurde (4,5%-lt 2021. aastal). Selle põhjuseks on energiakandjate hinna tõus, mis kandub üle ka teiste kaupade ja teenuste hindadesse. Inflatsiooni taandumist 2% juurde oodatakse 2023. aasta lõpuks energiaturgude normaliseerudes.

Detailsemat infot on võimalik lugeda siit.

 

Foto: Argo Ingver/DELFI Ärileht

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields