Avaleht

Euroopa ettevõtted toetavad EL-i juhtide tegevusi turvalisuse ja vabaduse kaitsmisel

Tööandjate Euroopa keskorganisatsioon BusinessEurope presidendid tegid ühisavalduse Euroopa Liidu liidritele, kus mõistavad teravalt hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse ja seisavad täielikult EL-i poolt määratud sanktsioonide taga. Eestit esindab BusinessEuropes Tööandjate Keskliit ning selle volikogu esinaine Kai Realo kuulub ka BusinessEurope presidentide nõukokku.

Avalduses seisab, et Euroopa Liit peab kaitsma rahvusvahelist õigust ning toetama Ukrainat ja selle rahvast. Tööandjad kutsuvad üles jätkama kriisi koordineerimist nii Euroopa Liidu siseselt, USA ja teiste partneritega ka järgmistes etappides: sanktsioonide rakendamisel, ettevõtete ja töötajate toetusmeetmete võtmisel, lahenduse leidmisel tarnehäiretega toimetulemiseks jne.  

Avalduses leitakse, et on ülioluline hoolitseda ka EL-i majanduse eest ja selleks tuleb vähendada sõltuvust ja kokkupuudet ebausaldusväärsete tarnijatega, samas looma ka koalitsioone sarnaselt mõtlevate partneritega ja mitmekesistama tarneallikaid. Euroopa Liit peab kiiresti tugevdama ELi sisemist energiaturgu ning mitmekesistama oma energiavarustuse allikaid ja marsruute. Samal ajal peab Euroopa majandus jääma tõhusaks ja selleks on vaja realistlikku energiapoliitikat koos teostatavate tähtaegadega, vältides järske energiavarustuse katkestusi, millel oleks Euroopa majandusele väga kaugeleulatuvad tagajärjed. Lühiajalised energiavajadused peavad olema täidetud ja kõrgete energiahindade vastu võitlemise meetmed on vajalikud mitte ainult kodumajapidamiste, vaid ka tööstuste ja ettevõtete jaoks. EL ja riiklikud ametiasutused peavad lihtsustama ja kiirendama loamenetlust nii tööstuslike kui ka energiatootmise ja infrastruktuuriprojektide jaoks.

BusinessEurope tervitab avalduses EL-i kaitsesamba arendamise kiirendamist ning vajalikku tugevat koordineerimist liitlastega ÜROs, NATO-s ja regioonis. Suurenenud vahendite kättesaadavamaks muutmiseks tuleb märkimisväärselt tõhustada liikmesriikide vahelist koordineerimist. Avaliku ja erasektori vahelist sünergiat tuleb parandada, sealhulgas teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas.

Euroopa ettevõtjate organisatsioonide juhid kutsuvad üles kõiki ELi osapooli töötama käsikäes, et leevendada negatiivseid tagajärgi Euroopa majandusele, suurendada ELi energiasõltumatust ja tugevdada selle kaitsevõimet.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields