Avaleht

ELi sotsiaalpartnerite tööprogramm keskendub majanduskasvu ja tööhõive taastamisele

Euroopa Liidu sotsiaalpartnerite tööprogramm aastateks 2015-2017 kannab pealkirja “Kaasava kasvu ja tööhõive nimel” – just kasvule ja tööhõivele järgmistel aastatel ühiselt keskendutaksegi.

Ülemaailsest majanduskriisist taastumine kulgeb Euroopa Liidus vaevaliselt – tänaseni ei ole suudetud saavutada kriisieelset taset majanduse kasvamisel ja töötuse vähendamisel. Kui aastal 2008 oli Euroopas 16,2 miljonit töötut, siis 2015. aastal koguni 23,8 miljonit. Endiselt on suureks problemiks noorte tööpuudus.

Seetõttu on ELi sotsiaalpartnerid otsustanud aastatel 2015-2017 ühiselt keskenduda järgmistele valdkondadele:
– aktiivse vananemise ja põlvkondadevahelise lähenemise soodustamine
– töö-, era- ja pereelu parem sobitamine ning sugudevahelise võrdsuse edendamine sugudevahelise palgalõhe vähendamiseks
– töötajate liikuvus ja migratsioon
– investeeringupakett ja Euroopa tööstusbaasi tugevdamine
– oskuste vajadused digitaalsetes majandustes
– aktiivse tööturu poliitikad
– praktikandikohtade toetamine noorte tööhõive suurendamiseks
– sotsiaalpartnerite võimekuse tõstmine EL sotsiaalpartnerite raamkokkulepete paremaks rakendamiseks liikmesriikides

Euroopa Liidu sotsiaalpartnerid on Euroopa tööandjate katusorganisatsioon BUSINESSEUROPE, Euroopa riiklike ettevõtete keskus CEEP, Euroopa käsitööndus-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate liit UEAPME ja Euroopa ametiühingute liit ETUC.
Tutvu tööprogrammiga (mitteametlik tõlge) SIIN

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields