Avaleht

Töötukassa alustab Harju- ja Ida-Virumaa ettevõtete töötasu toetuste avalduste vastuvõtmist 1. veebruaril

Töötukassa hüvitab tööjõukulud Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on olnud erakorraliste asjaolude tõttu märkimisväärselt häiritud. Kuna piiranguid on pikendatud, siis on ka kompensatsioon esialgu plaanitust suurem.

Töötukassa kompenseerib palgakulu nendele ettevõtjatele, kellel on töötajaid Harjumaal või Ida-Virumaal ja kelle tegevus oli erakorraliste asjaolude tõttu 28. detsembrist 31. jaanuarini märkimisväärselt häiritud. Töötasu toetust makstakse äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule, sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale.

Toetuse taotlusi saab e-töötukassas esitada alates 1.02.2021 kuni 28.02.2021.

Kompensatsiooni makstakse nende töötajate eest, kelle töökoha asukoht on 22. detsembri 2020. a seisuga töötamise registri kohaselt Harju või Ida-Viru maakonnas. Kompensatsiooni suurus on nende töötajate novembri 1,5 kordne palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. FIE toetuse suurus on 876 eurot.

Vabariigi Valitsus kinnitas toetuse ettevõtetele, kelle tegevus on otseselt mõjutatud kehtestatud piirangutest. Toetust saavad taotleda ettevõtted ja FIEd, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga määratletud järgmiselt:

  • „Majutus ja toitlustus“ koodidega 55–56;
  • „Info ja side“ koodiga 5914 ja 59141;
  • „Haldus- ja abitegevused“ koodidega 7990, 79901,  8230 ja 82301;
  • „Haridus“ koodidega 8551, 85511, 85519, 8552, 85521, 85522, 85529,  8559, 85591, 85592 ja 85599;
  • „Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne“ koodiga 86905;
  • „Kunst, meelelahutus ja vaba aeg“ koodidega 9001, 90011, 90012, 9002, 90021, 9003, 90031, 9004, 90041, 9102, 91021, 9200, 92001, 9311, 93111, 9312, 93121, 9313, 93131, 93199, 9321, 93211, 9329, 93291 ja  93299  või
  • „Muud teenindavad tegevused“ koodiga 96041.

Toetusele sobival ettevõttel on e-töötukassas alates esmaspäevast olemas töötajate andmetega eeltäidetud avaldus. Tööandja saab valida, kas ja milliste töötajate palgakulu kompenseerimist soovib. Avalduse täitmiseks leiab abimaterjali SIIT.

Enne avalduse esitamist tuleks tutvuda toetuse tingimustega, näiteks ei tohi töötajat, kelle eest kompensatsiooni küsitakse, kuu aja jooksul koondada. Samuti ei tohi ettevõttel olla maksevõlga või peab see olema ajatatud.

Toetus kantakse ettevõtja kontole ja väljamakseid alustatakse hiljemalt 14.02.2021.

Lisainfot saab toetuse kohta SIIT või telefonilt 15501. Toetust tutvustav video asub SIIN ja FIEdele SIIN.

Foto: Eesti Töötukassa

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields