Avaleht

Eesti Tööandjate Keskliit otsib esindajaid töövaidluskomisjonidesse

Soovid seista tõe ja õiguse eest töösuhetes?
Saad aru nii tööõigusest kui reaalsest elust töökohal?

Eesti Tööandjate Keskliit otsib esindajaid töövailuskomisjoni(desse).

Vastavalt 01.01.2018. a jõustuvale seadusele sobid sa kaasistujaks (Töövaidluse lahendamise seaduse §8) kui:
1) sa oled teovõimeline Eesti kodanik;
2) sinu elukoht on Eestis;
3) sa oskad eesti keelt B2-tasemel;
4) sa oled kaasistuja tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega;
5) sa ei ole süüdi mõistetud kuriteo toimepanemises;
6) sa ei ole pankrotivõlgnik;
7) sinu terviseseisund sobib kaasistuja tegevuseks.

Kandideerijatel palume saata sooviavaldus, CV ja kinnituskiri TVS § 8 sätestatud nõuetele vastavuse kohta hiljemalt 23. novembriks aadressil employers@employers.ee.
Palume sooviavalduses märkida, millise piirkonna töövaidluskomisjoni töös on soov osaleda.

Töövaidluskomisjonide tööpiirkonnad:
Töövaidluskomisjonid asukohaga Tallinn: tööpiirkond Tallinn, Harjumaa, Haapsalu, Rapla

Töövaidluskomisjonid asukohaga Tartu:
Töövaidluskomisjon I lõuna. (Tööpiirkond Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa)
Töövaidluskomisjon II lõuna. (Tööpiirkond Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa

Töövaidluskomisjon asukohaga Pärnu: tööpiirkond Järva, Pärnu maakond, Saaremaa, Hiiumaa
Töövaidluskomisjon asukohaga Jõhvi: tööpiirkond Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields