Avaleht

Eesti Standardikeskus sai uue kuue

Alates 1. jaanuarist hakkas akrediteerimisega ning standardite koostamise korraldamisega tegelema MTÜ Eesti Standardikeskus. Seni teenust pakkunud SA Eesti Akrediteerimiskeskus lõpetas  tegevuse.

Riik toetab Eesti standardimist, finantseerides Standardikeskuse tegevusi iga-aastase riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingu kohaselt.

Eesti Standardikeskuse asutajaliikmed on Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (riigi esindaja).

Eesti Standardikeskuse uueks nimeks saab alates 2021. aasta jaanuarist Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus.

Ühendasutuse juhtorganiks saab Eesti Standardikeskuse juhatus koosseisus:

  • Mait Palts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor,
  • Piia Zimmermann, Tööandjate Keskliidu õigusnõunik,
  • Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler.

Eesti Standardikeskuse ülesandeks on korraldada standardimist, levitada standardeid ja esindada Eestit Euroopa ja rahvusvahelises standardimises.

Standardimine on standardimisest huvitatud osapoolte poolt korraldatav tegevus, mille eesmärk on koostada konsensuslikult osapoolte vahel kokku lepitud tegevusjuhiseid.

Akrediteerimisteenusega saavad ettevõtjad ja teadusasutused lasta kolmandatel osapooltel hinnata oma protseduuride ja meetodite vastavust reeglitele, sealhulgas hinnatakse näiteks tehnilist kompetentsust ja usaldusväärsust.

Teenust kasutavad katse- ja kalibreerimislaborid, võrdluskatsete korraldajad, sertifitseerimis- ning inspekteerimisasutused, kes osalevad sageli ka standardite väljatöötamises ning kasutavad neid oma igapäevases kutsetegevuses. 

Akrediteerimisel võetaksegi hindamise aluseks just ühtsed ja rahvusvaheliselt tunnustatud standardid.

Foto: canva.com

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields