Avaleht

Eesti noorte kutsemeistrivõistlused on Euroopa tasemel

Innove on Eesti kutsemeistrivõistluste korraldamisega tegelenud aastast 2006. Nimetuse „Noor meister“ all toimuvad kutsemeistrivõistlused alates 2009. aastast. Sel aastal on võistlustesse haaratud üle 30 kutseala.

Lisaks siseriiklikele võistlustele valmistatakse ette ja lähetatakse SA Innove poolt edukamad võistlejad Eestit esindama rahvusvahelistele võistlustele. Üle aasta toimuvad WorldSkills ja EuroSkills võistlused, kus Eesti on esindatud 2007. aastast ning saavutatud mitmeid kõrgeid kohti. Kokku on osaletud 21 erineval kutsealal ning võidetud 18 medalit.

SA Innove hariduse agentuuri juhataja Tanel Oppi sõnul oli meil tänavu au oskuste festivali „Noor meister 2018“ raames võõrustada ka Rootsi ja Soome kolleege, kellest viimane, SkillsFinlandi ja WorldSkills Europe’it esindanud Teija Ripatilla tõdes, et oleme jõudnud enda kvaliteedis Euroopa pikkade kutsemeistrivõistluste traditsioonidega maadega võrreldavale tasemele.

Oppi lisas: „Kuidas hea saab paremaks minna? Kutsemeistrivõistluste tulevikuväljakutsed on samad, mis Eesti kutsehariduselgi – tuleviku töökohtade ootustele vastavate oskusteni viiva haridustee kujundamine ning seda kõike väiksema põhikooli/gümnaasiumi lõpetajate arvu juures, kiiremini ja loodetavasti ka säästlikumalt. Kutsemeistrivõistlustele tähendab see veelgi tihedamat koostööd nii koolide kui tööandjatega, et leida juba järgmisel-ülejärgmisel aastal võistlustele erialad, mis näitavad perspektiivi 5 ja 10 aastat ette.“


BLRT Grupp AS-i vanem personalispetsialist Marina Mihejeva selgitas meile, miks ettevõttel tasub kaasa lüüa kutsemeistrivõistluste korraldamises 

Miks toetab teie ettevõte noorte kutsemeistrivõistluste läbiviimist? 

Viimasel ajal väga palju räägitakse Eestist kui IT-riigist ning toetatakse ja panustatakse infotehnoloogia arengusse. Kuid ainult ühe sektori toetamine võib olla ohtlik ning mida mitmekesisem on meie riigi omatoodang, seda konkurentsivõimelisem ning stabiilsem riik on. Metallitööstuse areng on Eesti jaoks üks võimalik arengusuund eriti seetõttu, et meil on ajalooliselt väga hea kogemus olemas. Keevitajate kutsemeistrivõistluste toetamisega me püüame populariseerida mitte ainult keevitajate elukutset vaid ka kõiki metallivaldkonna ameteid. Ei saa ju kõik saada IT-spetsialistideks, juuksuriteks või pagariteks, mõnele selline amet lihtsalt ei sobi. Ja me soovime noortele näidata, et olemas on ka teised huvitavad erialad mis tagavad stabiilse töö, hea sissetuleku ning pakuvad erinevaid karjäärivõimalusi.

 Mis on olnud tulemused ja tähelepanekud?

Sellised võistlused võimaldavad noortel mitte ainult demonstreerida oma oskusi ja teadmisi, vaid ka võrrelda oma ettevalmistuse taset teiste õppeasutuste õppurite omaga. Võistlus on ka hindamatu kogemus noormeistritele, võimalus hinnata oma konkurentsivõimsust tööturul. Samas kohtunike märkustest järeldusi teinud õpetajad saavad oma õppeprotsessi korrigeerida, tõstes seeläbi oma vilistlaste kvalifikatsiooni.

Miks on vaja ettevõtetel endil panustada kutsehariduse arendamisse ja teha koostööd koolidega?

Kutsehariduse kvaliteedi parendamiseks ja kutsehariduse populariseerimiseks teeb riik palju õigeid asju. Kuid selleks, et kõik need tegevused kannaksid vilja, peavad ka ettevõtted väga palju panustama. Olen veendunud, et ettevõtetel on väga oluline roll kutsehariduse tuleviku kujundamisel ning „ettevõtte-kutsekool“ koostööst kui võidavad, siis mõlemad osapooled ning kui kaotavad, siis jällegi mõlemad. Näiteks, kui ettevõtted ei edasta selget infot kutsekoolidele selle kohta, mis kvalifikatsiooniga spetsialiste nad tulevikus vajavad, kui nad ei osale õppekavade väljatöötamisel, ei sea selget eesmärki õpiväljundi näol – ei saagi nad õigel ajal vajalike spetsialiste tööle värvata ning kutsekoolid omalt poolt jäävad produtseerima spetsialiste kes endale tööturul tööd ei leia. Kui ettevõtted ei tutvusta oma valdkonna töö- ja karjäärivõimalusi, siis noored ei tunne selle valdkonna vastu huvi, mis kindlasti viib selleni, et kahaneb kutsekoolidesse sisseastujate arv.

Kas teil on mõni soovitus või üleskutse, kuidas kutsemeistrivõistlusi võiks veelgi paremini korraldada?

Selle aasta oskuste festivali „Noor meister 2018“ külastajate arv näitas, et noorte huvi ürituse vastu on olemas ja  iga aastaga kasvamas. Kutsemeistrivõistlusi tuleb ilmtingimata korraldada ka edaspidi ning minu arvates on korraldajatel vaja veelgi rohkem jõupingutusi teha selleks, et põhikoolide ja gümnaasiumite noored osaleksid üritusel veelgi aktiivsemalt. Kindlasti peab „Noore meistri“ sõnum jõudma ka õpetajate ja vanemateni, et nad oskaksid noori aidata ja suunata tulevikutee valikul.

Marina Mihejeva kutsemeistrivõistlustel. 

26.-28.septembrini toimuvad Budapestis 6. korda üleeuroopalised noorte kutsemeistrivõistlused EuroSkills 2018. Eestit esindavad 11 võistlusalal 14 noort meistrit.  Rohkem infot: www.kutseharidus.ee.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields