Avaleht

Eesti Noorsootöö Keskus tutvustab noortele ameteid interaktiivselt

Tulevase elukutse valimine on noorele tihti suur väljakutse – on palju erinevaid ameteid, kuid mida need tegelikult endast kujutavad? Samuti on tööandjatel keeruline motiveerida noori proovima just neid ameteid, mida tööturul hädasti vaja. Noorsootöö saab siin abikäe osutada, sest tunneb noorte huve ja vajadusi ning neile sobivaid meetodeid. Noortele ja noortega koos lõi Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) mitmekülgse lahenduse, mis muudab ametitega tutvumise ühtaegu põnevaks, aga ka harivaks.

ENTK lahendus seisneb ametite tutvustamises virtuaalreaalsuse ja mobiilsete töötubade kaudu. Nii pakutakse 360-kraadiste videote abil noortele võimalust olla virtuaalseks töövarjuks tervishoiusektori ametite esindajatele (õde ja bioanalüütik) ning mobiilse töökoja kaudu saab tutvuda puidutööstuse ja metallitööstuse ametitega (tisler, CNC-pingi operaator ja metallitehnoloog). Sel sügisel valmis täiendavalt ka interaktiivne noorsootöötaja ametit tutvustav töötuba.

Puidutööstuse ja metallitööstuse valdkonna tutvustamiseks lõi ENTK n-ö mobiilse töökoja, mis käib Eestimaa peal ringi ja kuhu on paigutatud väiksemas formaadis kaasaegne tööstustehnoloogia. Varasemate arutelude käigus valdkonna esindajatega leiti, et esmatähtis oleks tutvustada noortele just tänapäevast tehnoloogiat ning siduda see konkreetsete ametitega (nt tisler, CNC-pingi operaator ja metallitehnoloog).

Põnevaks teeb noortele töötoa aga see, et selle käigus saavad noored enda oskusi päriselt proovile panna, meisterdades seadmete abil mitmesuguseid väiksemaid esemeid (nt spinner, kell, mälupulk vms). Täiendavalt jagatakse karjääriinfot ning võimalusel kaasatakse ka tööandjaid nende ootustest rääkima. See kõik annab noorele tervikliku ja hea ülevaate ametite eripäradest ja valdkonnast laiemalt.

Virtuaalreaalsuse tehnoloogia püüab juba ise noorte tähelepanu ja selle rakendamine noortele teadmiste ja kogemuste jagamiseks lisab juurde emotsiooni. Just virtuaalreaalsuse kaudu tutvustatakse noortele tervishoiusektori ameteid, kus tööjõupuudus on eriti suur. Tutvustatakse õdede ametit, aga puudu on ka näiteks bioanalüütikutest. Ametitega tutvumiseks saab töövarjuks olev noor virtuaalselt jälgida õdede ja bioanalüütikute tegevusi nende igapäevatöö käigus. Seejärel saavad noored osaleda praktilises töötoas, kus on võimalik mõningaid tegevusi ka omal käel järele proovida ja rääkida edasistest karjäärivõimalustest.

Sellest sügisest pakutavas noorsootöötaja ametit tutvustavas töötoas saavad noored osa elulistest situatsioonidest, mis päriselt noorsootöös ette tulevad. Virtuaalsele kogemusele järgneb praktiline töötuba, kus arutatakse nähtu üle ja noortel on võimalik küsida täiendavaid küsimusi. Tutvustamisel on noorsootöötaja ameti kaheksa erinevat profiili, mille puhul saavad noored teadmisi nende eripäradest, konkreetsetest tööülesannetest ja töövõtetest ning võtmeoskustest:

1)    avatud noortekeskuse noorsootöötaja;
2)    kooli huvijuht;
3)    ringijuht;
4)    huvikooli õpetaja;
5)    maleva rühmajuht ja/või noortelaagri kasvataja;
6)    rahvusvahelise noorsootööga tegelev noorsootöötaja;
7)    mobiilne noorsootöötaja;
8)    noorsootöötaja kultuuriasutustes.

Noortele pakutavad töötoad toimuvad nii messidel, infopäevadel, noortekeskustes, koolides, laagrites kui ka malevates – seal, kus viibivad noored. 2018. aasta lõpuks on puidu ja metalli töötubades osalenud kokku juba 1721 noort. Tervishoiusektori töötubadest on samaks ajaks osa saanud 914 noort ja noorsootöötaja ameti töötubadest 149 noort. Kokku on töötubadesse üle Eesti kaasatud 2784 noort.

Töötube rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESFi kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields