Avaleht

EAS pakub IKT-spetsialisti välismaalt värbamise eest toetust 2000 euro

Foto: Renee Altrov

Alates maikuust on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avanud uue toetuse – välisvärbamise toetus. Toetust võib taotleda iga ettevõte, kes on palganud välismaalt IKT spetsialisti, kelle brutopalk on minimaalselt 2000 eurot. Eesmärgiks on toetada ettevõtteid, kes on sunnitud talente värbama välismaalt ja sellega kaasnevad lisakulud.

Mis on välisvärbamise toetus?

Work in Estonia poolt koordineeritav välisvärbamise toetuse eesmärk on ergutada välisriigist värbamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ametikohtadele, et leevendada IKT -spetsialistide puudust. Toetuse abil saab  osaliselt kompenseerida välisriigist värbamisega seotud kulusid, näidates, et Eestisse on tööle jäänud välisriigist värvatud IKT-spetsialist (nii EL-ist kui ka kolmandatest riikidest).

Praeguseks on toetust saanud juba muuhulgas Taxify, Malwarebaytes, Admiral Markets ja Topia. Kuid toetus pole suunatud vaid IKT-sektoris tegutsevatele ettevõtetele, vaid lihtsalt ettevõttele, kes on palganud endale IKT-spetsialisti seda hoolimata sektorist.

Kui suur on toetuse summa?

Toetuse summa on 2000€ ühe värvatud spetsialisti kohta.

Kellele toetus mõeldud on?

Toetus on mõeldud Eestis registreeritud juriidilisele isikule kes on kaasanud IKT – spetsialisti välisriigist

Kes kvalifitseerub IKT- spetsialistiks?

IKT-spetsialist käesoleva määruse tähenduses on välisriigist värvatud IKT alal Eestis töötav spetsialist:

  • kes ei ole viimase 3 aasta jooksul Eestis õppinud ega töötanud
  • kelle kuupalk on vähemalt 2000 eurot (bruto) ning sellelt on tasutud sotsiaalmaksu vähemalt 5 kuu jooksul
  • Taotleja ja värvatud IKT spetsialisti vahel sõlmitud tööleping peab olema kehtiv ja sõlmitud viimase 12 kuu jooksul enne taotluse esitamist, aga mitte varem kui 1. oktoobril 2017. a.

Kui keeruline on taotlus?

Taotlemine toimub jooksvalt EAS-i e-teeninduse kaudu.

Taotluse juurde tuleb lisada:

  • Tulu- ja sotsiaalmaksu tasumise tõend, mis tõendab, et taotleja on tasunud värvatud IKT spetsialistile tehtud väljamaksetelt sotsiaalmaksu vähemalt viie kuu jooksul vahetult enne taotluse esitamist.
  • Väljavõte Maksu- ja Tolliameti töötamise registrist, millelt on näha IKT spetsialisti tööle asumise aeg ning töölepingu kehtivus.
  • IKT spetsialisti poolt tehtud väljavõte Eesti Hariduse infosüsteemist tõendamaks, et IKT-spetsialist ei ole Eestis õppinud kolme aasta jooksul enne taotleja juurde tööle asumist

Kui suur on taotlusega seotud aruandlus?

Taotlusega ei kaasne aruandluskohustust, seega pole vaja esitada kuludokumente ega projekti aruannet.

Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord https://www.eas.ee/teenus/valisvarbamise-toetus/

Äripäeva artikkel „Kukesamm lähemale spetsialistipõua leevendamisele“  https://www.aripaev.ee/uudised/2018/08/24/samm-lahemale-spetsialistipoua-leevenemisele

 Küsimustele aitab vastuseid leida

Work in Estonia Ettevõtete kliendisuhete spetsialist Siiri Sänn Tel: +372 56564097 siiri.sann@eas.ee

Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields