Avaleht

Digimeelsete riikide ühisavaldus

Septembris kohtusid taas Euroopa digimeelsete riikide (nn D9+) ministrid, et arutada digitaalsele ja rohelisele majandusele üleminekut. Eesti Tööandjate Keskliit koos üheteistkümne Euroopa Liidu ettevõtjate organisatsiooniga (Belgia, Iiri, Tsehhi, Taani, Soome, Luksemburg, Poola, Portugal, Rootsi, Hollandi, Hispaania) esitasid ühispöördumise leides et D9+ liikmesriikidel ja nende ettevõtlusorganisatsioonidel on oluline roll, et aidata Euroopal ellu viia selle digitaalse kümnendi ühiseid ambitsioone, mis kaitsevad jõukust, õiglust ja vastupidavust.

KOKKUVÕTTEKS:

1. Digitaalne juhtimine, partnerlus ettevõtete ja sarnaselt mõtlevate rahvusvaheliste partneritega on olulised ELi vastupanuvõime kaitsmiseks ning majanduslike ja ühiskondlike vastutuultega toimetulekuks.

2. D9+ ELi liikmesriigid peavad aitama Euroopal kujundada ja ellu viia ambitsioone digitaalse juhtimise vallas, kaitstes ühiselt usaldust, investeeringuid ja innovatsiooni. Meie kui juhtivad ettevõtlusorganisatsioonid D9+ liikmesriikidest (grupp B9+) oleme andnud konstruktiivse panuse D9+ aruteludesse ja oleme jätkuvalt valmis toetama D9+ foorumit selle töös.

3. EL ja selle liikmesriigid peavad kiirendama Euroopa digitaalse aastakümne algatuse ja riiklike digitaalsete tegevuskavade elluviimist.

4. ELil on vaja intensiivistada koostööd sarnaselt mõtlevate partneritega, et vähendada ülemaailmseid digitaalkaubanduse ja innovatsiooni tõkkeid. Kaitsma avatud strateegilist autonoomiat, võimaldama rahvusvahelisi andmevoogusid, võimendama EL-USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu (TTC) ning kaasake selleks ka ettevõtteid.

5. EL peab tehisintellekti ja andmete reguleerimisel ja juhtimisel töötama edasise digitaalse ja andmepõhise innovatsiooniga, mitte selle vastu.

6. Oluline on tagada küberturvalisuse sertifitseerimisskeemide usaldus ja nutika tehnoloogilise suveräänsuse tagamine. Tähtis on poliitilisi küsimusi arutada ja kokku leppida poliitilisel tasandil, mitte tehniliselt. Tööstuse kaasamist tuleks veelgi enam teha tuvastades ja käsitledes võimalikke mõjusid sellele.


Foto: canva.com

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields