Avaleht

Ivo Suursoo: 2030. aastaks Eestisse vähemalt 500 ettevõtet, kes investeerivad R&D-sse 2% ja enam

Ivo Suursoo on läbi ITL-i olnud Eesti Tööandjate Keskliidus aktiivselt tegev juba pikka aega. Tema eestvedamisel on loodud nii Tööandjate Innovatsiooni Käivituskoda (TIKK) kui tõmmatud käima 2% klubi. Aprillis liitus Tööandjate Keskliiduga ka tema ettevõte Columbus Eesti AS. Uurisime, millist lisandväärtust ta otseliikmena liitu kuulumises näeb.  

Tööandjate Keskliiduga liitusime ühtivate pikaajaliste vaadete pärast. Keskliidu missioon on aidata kaasa Eesti majanduse kasvule ja inimeste elatustaseme tõusule, Columbuse missioon on digitaalne innovatsioon parema homse nimel. Columbuse missiooni loos on oluline koht Eesti tulevikul. Teadvustame, et Eesti majanduse kasv sõltub digitaliseerimisest ja innovatsioonist – neid kahte teemat tahame aidata Tööandjate Keskliidus edendada.

Lisaks ühisele missioonile on minu jaoks oluline ka Keskliidu dünaamilisus. Tööandjate juhtimismudel näeb ette, et volikogu juht tuleb perioodiliselt valida ja volikogu ise uueneb. Erinevalt mõnest muust ettevõtjate liidust annab see kindluse, et toimub dünaamiline arenguprotsess ja seda olen Tööandjate Keskliidus ka ise tunnetanud.

Mis on Sinu jaoks valdkonnad, kus näed tööandjana, et on vaja muutust ning edasiliikumist? 

Columbuse vaatevinklist olulisemad märgusõnad sai juba nimetatud – digitaliseerimine ja innovatsioon. Üldine eesmärk, mille nimel kahte nimetatut rakendada, on kõrgema lisandväärtusega majandus.

Kõige rohkem paneb mind kolme lapse isana muretsema Eesti majanduse tulevik, konkreetsemalt majanduse lisandväärtuse aeglane kasv ja selle juures arusaamine, et tegelikult me teame, mis kasvu kiirendamiseks vaja on – vajame kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid, mida eksportida globaalselt. Selliste toodete ja teenusteni viib meid panustamine R&D tegevusse ehk teadus-arendustegevus-innovatsioon (lühidalt TAI).

Minu unistus on, et aastaks 2030 on Eestis vähemalt 500 ettevõtet, kes investeerivad R&D-sse 2% käibest või rohkem kui 1 miljoni eurot. Selle unistuse elluviimise nimel tahan Tööandjate Keskliidus anda oma panuse.

Rääkides enda ootustest koostööle Tööandjate Keskliiduga tooksin välja kaks aspekti. Esmalt näen keskliitu tugeva häälena, et kommunikeerida Eesti majandusele kõige olulisema muutuse – innovatsioonipöörde – elluviimiseks vajalike samme. Teiseks on liit hea koht, kus koguda kokku ärksad ajud, kes esindavad uuendusmahukaid ettevõtteid, ikka selleks, et Eesti majanduse muutust ellu viia.

Foto: Egert Kamenik/Tööandjate Keskliidu erakogu

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields