Avaleht

Avatud on ettevõtlusõppe taotlusvoor

Hea EL struktuuritoetuste huviline!

Septembrist on avatud taotlusvoor „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks”.

Mille jaoks saab toetust taotleda?
Toetatavad tegevused on kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil:
-kooliväliste partnerite kaasamine ettevõtlusõppe läbiviimisesse;
-ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvad tegevused;
-väljaspool kooli ettevõtlusõppe läbiviimist toetavad tegevused.

Kes saavad toetust taotleda?
Taotlusvoorust on toetust oodatud taotlema koolid ja era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Taotlejal tuleb projekti kaasata ka vähemalt üks partner. Juhul kui taotleja ei ole kool, peab vähemalt üks projekti partneritest olema kool. Koolide all peetakse silmas üldhariduskoole ning kutse- ja rakenduskõrgkoole.

Kui palju saab toetust taotleda?
Projektide vahel jagatakse 210 000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Ühele projektile antakse toetust 1000 kuni 25 000 eurot. Panustada tuleb ka 10% omaosalust.

Millal tuleb taotlused esitada?
Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 23. november 2018 kl 17.00 ning taotlused tuleb esitada e-keskkonnas.

Kust saab lisainfot? Taotlejad on oodatud infopäevadele, mis toimuvad 8. oktoobril Tallinnas ja 10. oktoobril Tartus.

Täpsem teave taotlusvooru kohta ja infopäevadele registreerimine

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields