Avaleht

Avati välisspetsialistide värbamise portaal Work in Estonia

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avas täna portaali Work in Estonia, mis aitab Eestis tegutsevatel ettevõtetel värvata kõrgelt kvalifitseeritud välisspetsialiste kiiresti kasvavatesse majandussektoritesse.

EAS-i juhatuse esimees Hanno Tomberg selgitas, et Work in Estonia programmi idee tuli ettevõtjatelt, kes ütlesid, et riigi toeta on neil keeruline välisspetsialiste värvata.

“Kaardistasime reaalsed vajadused ja sektorid, kuhu on lisatööjõudu vaja. Selle tulemusena valmis veebiportaal, mis on tööandjatele praktiline abivahend välistööjõu värbamisel. Portaal koondab välismaalastele suunatud aktiivseid tööpakkumisi, vajalikku infot Eestisse kolimiseks, samuti turundusmaterjale, mida on ettevõtetel hea värbamistöös kasutada. Hetkel on seal üleval kümnete ettevõtete tööpakkumised põhirõhuga IKT-valdkonnale,” ütles Tomberg.

Esimesena tutvustatakse Eestis töötamise võimalusi Soomes, sellele järgneb sügisel Ukraina. Soomlaste seas viidi läbi ka küsitlus selgitamaks välja nende motivatsiooni Eestisse tööle tulla.

Eestisse kolinud soomlased on oma eluga rahul ja soovitavad seda valikut ka teistele

Suurem osa Eestis elavatest ja töötavatest soomlastest soovitaks tööst johtuvat üle lahe kolimist ka teistele soomlastele, selgub küsitlusest, selgub EAS-i tellitud uuringust. Aprillis läbi viidud küsitlusuuringu tulemused näitavad, et Eestis elavad soomlased hindavad oma siinset igapäevaelu Soomega võrreldes kergemaks ja mugavamaks. Netosissetulek on Eestis kõrgem kui endisel kodumaal üle pooltel vastanutest; vähem kui kolmandikul jääb siinne sissetulek Soomes saadust väiksemaks. Ostujõud seevastu on suuremal osal (74 %) parem kui Soomes.

Eesti on soomlaste seas populaarne reisisihtkoht umbes 2,3 miljoni Helsingist Tallinna suunduva reisiga aastas, kuid väike osa soomlastest on otsustanud valida Eesti ka oma uueks töö- ja elukohaks. Umbes 6000 Soome kodanikku on deklareerinud oma elukohaks Eesti ning see number peaks prognooside kohaselt lähiajal tõusma.

Suurim sisserändelaine oli 90-ndate lõpus ja 41% Eesti soomlastest ongi elanud siin juba üle 10 aasta. Uuring näitab, et Eestis elavad soomlased on oma uue kodumaaga hästi kohanenud. 39% vastanutest leiab, et neil on kohalike seas palju sõpru ja nad on sulandunud Eesti ühiskonda. Ka töises plaanis ei ole soomlaste elu Eestis Soomest karmim, sest ligi pooled vastanutest peavad oma siinset tööd meelepärasemaks kui Soomes ja umbes kolmandik leiab, et nende siinsed tööolud on samal tasemel Soomega.

Sissetulekute tase on Eestis töötavatest soomlastest tõusnud rohkem kui pooltel, samas jääb see vähem kui kolmandikul (27%) madalamaks kui Soomes. Ostujõud seevastu on enamikul (74%) parem kui Soomes. Ainult 17% vastanutest leiab, et nende ostujõud on Eestis madalam kui endisel kodumaal.

Eestis töötavad soomlased hindavad madalat organisatsiooni hierarhiat. Pooled peavad oma edasijõudmisvõimalusi Eestis paremaks kui Soomes ning veerand vähemalt sama heaks. Eesti ühiskonda peab võrdlemisi kiiresti arenevaks ja kaasaegseks kolmveerand eestisoomlastest, kellest suurem osa elab siiski Tallinnas ja selle ümbruses. Valdav enamus (84%) eestisoomlastest peab ettevõtlust Eestis olulisel või keskmisel määral lihtsamaks kui Soomes.

EAS-i tellitud küsitlusuuringu viis läbi turu- ja tarbijauuringufirma Norstat AS internetiküsitluse vormis. Uuring toimus 2015. aasta aprillis ja küsitlusele vastas kokku 287 Eestis elavat soomlast vanuses 20-70 aastat.

Work in Estonia programmi ja uuringu läbi viimist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Allikas: ERR

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields