Avaleht

Avalda arvamust: Välismaalaste seaduse järjekordsed muudatused

Siseministeerium on saatnud kooskõlastamisele järjekordsed välismaalaste seaduse (VMS) muudatused.

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) on välja töötatud, et soodustada nende välismaalaste Eestisse elama asumist, kes on võimelised panustama Eesti arengusse ning kelle siinviibimine on kooskõlas avalike huvidega, Euroopa Liidu ühisõiguse ja põhivabadustega.

Kokkuvõtvalt on eelnõuga kavandatud järgnevad olulisemad muudatused:

  1. Iduettevõtluse eriregulatsiooni kehtestamine,
    soodustamaks Eestisse elama asumist iduettevõtlusega tegelemise ja iduettevõttes töötamise eesmärgil. VMS-is sätestatakse regulatsioon, millega võimaldatakse nii lühiajalise kui pikaajalise viisa andmist iduettevõtjatele. Käesoleva eelnõuga lisatakse nende isikute loetellu, kellele ei kohaldata lühiajalise töötamise registreerimisel palgakriteeriumit, iduettevõttes töötavad välismaalased.
  2. Suurinvestorile elamisloa taotlemise aluse ja tingimuste kehtestamine. Määratletakse suurinvestori mõiste ning sätestatakse tähtajalise elamisloa suurinvestorile andmise täiendavad nõuded. Eelnõu muudatuste kohaselt loetakse suurinvestoriks välismaalast, kes on teinud vähemalt ühe miljoni suuruse otseinvesteeringu Eesti äriühingusse, mis investeerib vahendid peamiselt Eesti majandusse, või investeeringu investeerimisfondi, mille investeerimispoliitika kohaselt investeeritakse fondi vahendeid peamiselt Eesti äriregistrisse kantud äriühingutesse.
  3. IKT valdkonna ja suurinvestori sisserände piirarvu alt välja arvamine. Eelnõuga on sisse viidud muudatused, mille kohaselt sisserände piirarvu täitumise arvutamisel ei arvestata edaspidi välismaalast, kellele antakse elamisluba töötamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasele ametikohale. Lisaks jääb sisserände piirarvu alt välja välismaalane, kellele antakse elamisluba töötamiseks iduettevõttes või elamisluba ettevõtluseks seoses iduettevõtlusega.
  4. püsivalt Eestis elamise nõude muutmine ning lühiajalise eemalviibimise registreerimise kaotamine. Eestis püsivalt elamise mõistest jäetakse välja Eestis vähemalt 183 päeva aasta jooksul viibimise nõue ning välismaalase Eestis püsivalt elamine määratletakse elamisloa või elamisõiguse omamise kaudu.
  5. taotlusprotsesside lihtsustamine
  6. tähtajalise elamisloa menetlustes elamisloa pikendamise põhiselt lähenemiselt järelkontrolli põhisele lähenemisele üleminek, võimaldades väljastada pikema kehtivusajaga elamislubasid ning kandes fookuse lisandväärtust loovatele menetlustele.

Eelnõu jõustumine on planeeritud muudatuste kaupa. Esimesed muudatused peaksid jõustuma 30.septembril 2016.a.

Ootame teie ettepanekuid ja kommentaare eelnimetatud eelnõule hiljemalt 13.maiks 2016 .a. aadressil piia@employers.ee

Eelnõu

Seletuskiri

Rakendusaktide kavandid

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields