Avaleht

Avalda arvamust: ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes

Riigikantselei esitas Eesti Tööandjate Keskliidule 7. aprillil arvamuse avaldamiseks „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“.

Dokumendis kirjeldatakse riigi tegevusi ja otsustusprotsessi põhimõtteid ühiskonnaelu korraldamisel koroonaviiruse leviku ajal. Eesmärk on Eesti elu kiire taastumine koroonakriisist. Lähtealused ei sisalda piirangute leevendamise kava, mida koostatakse vastavuses lähtealustes esitatuga.

Lähtealustel on kuus eesmärki, mille saavutamiseks tuleb algatada tegevusi juba 2021. aastal. Samuti on lähtealustes kirjeldatud koroonaviiruse leviku riskitasemed. Lähtealuste koostamist koordineeris Riigikantselei, kes konsulteeris Vabariigi Valitsust nõustava teadusnõukojaga, asjaomaste ministeeriumide ja riigiasutustega.

Koostamisel on kasutatud Riigikantselei tellitud uuringuid, Arenguseire Keskuse aruandeid ning Eesti ja teiste riikide teadusuuringuid. Samuti on kogemusi ammutatud teiste samasisulistest dokumentidest (sh Saksamaa, Soome, Šotimaa, Ühendkuningriik).

Palume Tööandjate keskliidu liikmetel anda omapoolne tagasiside  ja ettepanekud lähtealuste täiendamiseks 14. aprilliks Raul Aronile raul@employers.ee.

Seletuskiri
Eelnõu

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields