Avaleht

Avalda arvamust: Töövaidluste lahendamiseks uus regulatsioon

Sotsiaalministeeriumis on valminud töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu, millega luuakse kehtiva individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse asemele uus terviklik regulatsioon.

Eelnõu laiendab töövaidluskomisjoni pädevust, andes töövaidluskomisjonile õiguse lahendada ka kollektiivlepingu täitmisest tulenevaid vaidlusi. Töövaidluskomisjoni pädevuse laiendamine tingib muudatuse kehtiva seaduse nimetuses. Eelnõuga lisanduvad alternatiivsed vaidluse lahendamise võimalused kirjaliku menetluse, lepitusmenetluse ja kompromissi näol. Pikendatakse töövaidlusasja läbivaatamise tähtaega, lisatakse avalduse parandamise võimalus, kaotatakse avalduse rahaline piirmäär ning täpsustatakse menetlusnorme. Eelnõuga reguleeritakse menetlusdokumentide kättetoimetamine, sealhulgas tõendite esitamine ja otsuse kättetoimetamine.

Lisaks täiendab eelnõu töövaidluskomisjoni juhatajale esitatud nõudeid ning laiendab juhataja ainupädevust vaidluste lahendamisel. Juhataja ametipalk seotakse kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega ning ametikoht muudetakse tähtajaliseks. Eelnõu jõustumistähtajaks on planeeritud 2017. aasta 1. juuli.

Ootame kommentaare hiljemalt 03.10.2016 aadressil piia@employers.ee

Eelnõu

Seletuskiri

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields