Avaleht

Avalda arvamust: Tööhõiveprogramm 2017-2020

Sotsiaalministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks Vabariigi Valitsuse määruse „Tööhõiveprogramm 2017-2020“ eelnõu. Eelnõuga kehtestatakse tähtajaline tööhõiveprogramm, millega reguleeritakse tööturuteenuste osutamist ja tööturutoetuste, välja arvatud töötutoetuse, maksmist 2017. aasta 1. maist kuni 2020. aasta 31. detsembrini.

Töötust ennetavate meetmete paketis on kolm meedet:
• töötajate täiendus- ja ümberõpe koolituskaardiga,
• tasemeõppes osalemise toetus ja
• koolitustoetus tööandjale töötajate värbamiseks ja arendamiseks.

Esimesed kaks meedet on suunatud töötusriskis olevatele tööealistele töötajatele. Koolitustoetus on suunatud tööandjatele töötajate värbamiseks tööjõupuuduses valdkondades ning töötajate kohanemise toetamiseks muutuste olukorras.

Eeltoodust tulenevalt on eelnõu kohaselt tööhõiveprogrammis 2017–2020 võrreldes 2016.–2017. aastaks kehtestatud tööhõiveprogrammiga järgmised muudatused:
1) töötajale või registreeritud töötule, kes asub omandama kutse- või rakenduskõrgharidust, makstakse tasemeõppes osalemise toetust;
2) töötajate teadmiste ja oskuste arendamiseks, millega toetatakse töötajate värbamist ja kohanemist muutustega tööandja majandustegevuses, makstakse tööandjale koolitustoetust;
3) tööturukoolitust võimaldatakse ka töötusriskis olevatele töötajatele;
4) kvalifikatsiooni saamise toetamise teenust osutatakse ka töötavatele inimestele.
Lisaks laiendatakse tööturuteenuste saajate ringi, hõlmates tööotsijad, kes kannavad karistust avavanglas.

Ootame teie kommentaare 13. oktoobriks 2016 aadressil piia@employers.ee

Eelnõu

Seletuskiri

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields