Avaleht

Avalda arvamust: soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmine

Sotsiaalministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse (edaspidi SoVS) muutmisega luuakse senisest efektiivsemad ja mugavamad võimalused soolise palgalõhe analüüsikskehtestatakse riiklik ja haldusjärelevalve naiste ja meeste sama või võrdväärse töö eest makstava palga võrdsuse põhimõtte üle avalikus sektoris (edaspidi ka soolise palgalõhe järelevalve), viiakse seadusesse sama või võrdväärse töö definitsioon ning täpsustatakse SoVS-i kehtivat regulatsiooni eesmärgiga toetada võrdse palga maksmise nõude rakendamist ja loodavat järelevalvet.

Soolise diskrimineerimise, k.a tööelus ning sama tööandja juures sama või võrdväärset tööd tegevate naiste ja meeste palkades/töötasudes, keelab soolise võrdõiguslikkuse seadus.

Samas puudub kehtivas õiguses nii mõiste „sama või võrdväärne töö“ definitsioon kui ka tõhus järelevalve võrdse palga maksmise kohustuse täitmise üle.

Vabariigi Valitsus kiitis kabinetinõupidamisel heaks ettepanekud soolise palgalõhe vähendamiseks avalikus sektoris, mille kohaselt suurendatakse palkade läbipaistvust avalikus sektoris ja luuakse senisest tõhusamad võimalused soolise palgalõhe analüüsimiseks.

Ettepanekutega antakse tööinspektsioonile volitused teostada soolise palgalõhe järelevalvet avaliku sektori tööandja, sealhulgas riigi osalusega äriühingu tööandja üle.

Seadusemuudatusega luuakse võimalused kontaktivabaks esmaseks palgaandmete analüüsiks.

Esmane palgaandmete analüüs on naiste ja meeste sama või võrdväärse töö eest saadavate töötasude automatsiseeritud analüüs.

Analüüsi tegemiseks kasutatakse neid andmeid, mida tööandjad riigile juba esitavad ning mis on registrite kaudu kättesaadavad.

Kui esmase palgaandmete analüüsi tulemused näitavad, et tööandja maksab naistele ja meestele sama või võrdväärse töö eest erinevat tasu, on TI-l õigus teha kümne ja enama töötajaga avaliku sektori tööandjale ettekirjutus teha organisatsioonis naiste ja meeste võrdse palga audit.

Eelnõus loetletakse andmed, mille põhjal nii tööandjal endal, TI-l kui teistel seaduse täitmist jälgivatel organitel, aga ka töötajatel või nende esindajatel on võimalik hinnata sama või võrdväärse töö eest naistele ja meestele võrdse palga maksmise nõude täitmist.

Seadus on planeeritud jõustuma 1.juulil 2020.a.

Ootame teie kommentaare nimetatud eelnõule kuni 18.aprillini 2018 a. aadressil piia@employers.ee

Loe seaduseelnõud siit ja selle seletuskirja siit

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields