Avaleht

Avalda arvamust: maksukorraduse seadus

Rahadusministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga võetakse üle halduskoostöö direktiivi täiendused, mille järgi alustatakse automaatset teabevahetust 2017. aastast maksuhalduri siduvate eelotsuste osas ning 2018. aastast suurkontserne puudutava riikidepõhise aruandluse osas.

Eelotsuste alane teabevahetus ei too ettevõtjatele kaasa täiendavaid kohustusi. Küll aga puudutab teabevahetus ka varasemalt antud eelotsuseid, alates 2012. aastast.

Riikidepõhise aruandluse alase teabevahetuse rakendamisega pannakse suurkontsernidele kohustus esitada maksuhaldurile iga-aastaselt kontserniülene aruanne tulumaksukohustuse, kasumi, osa- või aktsiakapitali, materiaalse vara, tegevusalade ja töötajate kohta. Esimest korda tuleb aruanne esitada 2016. aasta majandusaastat puudutavate andmete kohta hiljemalt 2017. aasta lõpuks. Aruanne esitatakse igale riigile või jurisdiktsioonile, kus kontsern tegutseb ning mis on teabevahetusega liitunud. Erinevalt viimati jutuks olnud “raamatupidamise” direktiivi muutmise initsiatiivist andmeid avalikustama ei pea.

Maksukorralduse seaduses täpsustatakse üksikuid halduskoostöö direktiivi kohase rahvusvahelise ametiabi üksikasju, mis võiksid muidu tõlgendamisprobleeme tekitada.

Palume kommentaarid saata 2. septembriks raul.aron@employers.ee

Eelnõu

Seletuskiri

Lisa 1

Lisa 2

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields