Avaleht

Avalda arvamust: keskkonnamõju hindamise aruande täpsustatud nõuded

Keskkonnaministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks keskkonnaministri määruse „Keskkonnamõju hindamise aruandele esitatavad täpsustatud nõuded“ eelnõu. Täpsemalt saab määrusega tutvuda siin ja seletuskirjaga siin

Nimetatud määruse eelnõu väljatöötamise tingis keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) muutmise seaduse eelnõu väljatöötamine.

KeHJSiga on kavas Eesti õigusesse üle võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/52/EL1, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (edaspidi direktiiv 2014/52/EL).

Määruse reguleerimisalaks  on keskkonnamõju hindamise aruande sisule täpsustustatud nõuete kehtestamine.

Ootame Teie kommentaare nimetatud eelnõule 13. juuliks 2017  aadressil katrina@employers.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields