Avaleht

Avalda arvamust: Andmekaitse Inspektsioonis valmib juhend andmetöötlejatele

Andmekaitse Inspektsioonis on seoses isikuandmete kaitse õigusliku raamistiku muutumisega ettevalmistamisel laiapõhjaline üldjuhend andmetöötlejatele.

Juhendis selgitame isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid nõudeid ning näitame suunda andmetöötlusprotsesside vastavusse viimisel määruse nõuetega. Suures osas toetub juhend juba valminud materjalile, mis on avaldatud inspektsiooni kodulehe reformirubriigis (andmetöötleja kohustuste lühikataloog, andmekaitsespetsialisti määramine, andmekaitsespetsialisti kompetentsid, mõjuhinnang, andmete ülekandmise õigus, rikkumisteated, töötlustoimingute registreerimine, vaikimis ja lõimitud andmekaitse, andmekaitsetingimuste kontrollnimekiri ja nõusoleku kontrollnimekiri).

Seetõttu ootame heal meelel juba avaldatud materjalidele tagasisidet. Üldjuhend on suunatud kõigile andmetöötlejatele ja sektorispetsiifilisi suuniseid ei anna. Küll aga valmistame koostöös sidusrühmadega hiljem eraldi ette ka sektoripõhiseid materjale ja näidisvorme.

Et saaksime Teie ettepanekuid ja kommentaare juhendi koostamisel arvesse võtta, ootame tagasisidet hiljemalt 1. septembriks aadressile maire.iro@aki.ee.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields