Avaleht

ABC ehk kuidas takistada koroonaviiruse levikut tööl?

Tööandjad saavad kaasa aidata, et viiruste perioodil koroonaviirus ettevõtte töötajaid ei kahjustaks ega tööd halvaks töötajaid, rõhutavad Terviseamet ja Tööinspektsioon.

Siin on Terviseameti ja Tööinspektsiooni soovitused sügis-talvieks hooajaks viirushaiguste leviku pidurdamiseks:

  • vaadake üle töökeskkonna riskianalüüs ja veenduge, et selles oleks kajastatud ka bioloogilised ohutegurid. Riskianalüüsi saate üles laadida siin aadressil või teha see digitaalse töövahendi abil
  • täiendage vajadusel töökeskkonna riskianalüüsi alusel koostatud tegevuskava ja veenduge, et varem läbimõeldud abinõud kehtiksid ka uue viiruselaine pidurdamiseks
  • märgistage ohutusmärkidega ohualad, nagu näiteks kliendialad ja seminariruumid, kus tuleb kasutada isikukaitsevahendeid
  • vaadake üle isikukaitsevahendite varu ja vajadusel täiendage seda
  • tehke isikukaitsevahendite kasutamine võimalikult lihtsaks ning kontrollige, et neid kasutatakse;
  • valmistuge ette kaugtöö tegemiseks, kontrollige üle tehnilised lahendused ja sõlmige kaugtöö kokkuleppeid
  • kaaluge võimalusi partnerite või klientidega füüsilised kohtumised asendada virtuaalsetega
  • mõelge läbi psühhosotsiaalse ohuteguriga toimetuleku tegevuskava, et toetada töötajaid ning vältida nende läbipõlemist
  • andke töötajatele selged juhised, mida teha kui toimub nakatumine või kokkupuude nakatunuga. Suuna nakatunud töötaja karantiini → tuvasta ja teavita lähikontaktseid, et peavad viibima 5 päeva karantiinis → arutage töötajaga läbi edasised töötamise võimalused. Lisainfo siit.
  • vaktsineerimise hõlbustamiseks saate kutsuda ettevõttesse vaktsineerija, kui annate oma soovist Haigekassale teada vaktsineerimine@haigekassa.ee või info@haigekassa.ee.

Levinud küsimused:

Olen haigestunud COVID-19-sse, kas mul on õigus haiguslehele?

Kui oled haigestunud COVID-19-sse, väljastab arst sulle haiguslehe põhjusega „haigestumine“. Haigusleht väljastatakse ainult tööandja ravikindlustust omavatele haigestunutele. Loe lisainfot siit.

Olen COVID-19 haige lähikontaktne, kas mul on õigus haiguslehele?

Lähikontaktne on inimene, kes elab koos COVID-19 nakatunuga, viibib temaga püsivalt samas viibimiskohas või on muul viisil olnud lähikontaktis. Kui oled lähikontaktne, väljastatakse sulle vajadusel haigusleht. Loe lisainfot siit.

Kuidas on haiglad valmistunud uueks viiruselaineks?

Enne COVID-19 pandeemiat oli Eesti haiglates isolatsioonivõimekusega (sh isolaatorid) palateid kokku 95, nüüd 215. Vajadusel on võimalik voodikohti juurde luua, kuid see saab toimuda üksnes teiste teenuste arvelt, mis kasvataks ravijärjekordi.

Kas COVID-19 saab ravida?

Haiglasse sattunud patsientide ravis kasutatakse juba praegu remdesiviiri. Hetkel on Terviseameti laos seda piisavalt, et ravida sügishooajal haiglasse sattunuid ning esitatud on uus tellimus. Haiglates on lisaks kasutusel veel kolm COVID-19 ravimit – regdanvimab, tofatsitiniib ja baritsitiniib.

Kuidas hinnatakse viiruse levikut?

Rakendub valimispõhine testimine ehk sentinel seire, mille alusel saab ringlevate respiratoorsete viiruste etioloogilise struktuuri ehk öelda, kui palju moodustab haigustest COVID-19 ja kui palju näiteks gripp. Sentinel seire alusel saab prongoosida ka haiglate koormust.

Samuti jätkatakse ringluses olevate koroonaviiruse tüvede määramist, mis võimaldab vajadusel ka uute tüvede tekkides operatiivselt tõrjemeetmeid kasutada.

Lisaks jätkab Terviseamet reoveeuuringutega, mille põhjal on võimalik anda operatiivne hinnang haiguse levikule Eesti erinevates piirkondades.

Koroonaviirus mõjutab ka töösuhteid. Mida peaks teadma, loe lisainfot siit.

Koroonaviirus mõjutab ka töökeskkonda. Mida peaks sellest teadma, loe lisainfot siit.

Foto Mika Baumeister/Unsplash.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields