Avaleht

Välismaalaste seaduse muudatused arvamuse avaldamiseks

Siseministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelõu, mille eesmärgiks on võtta üle kaks direktiivi: direktiiv 2014/36/ EL kolmandate riikide kodanike hooajatöötajatena riiki sisenemise ja seal viibimiste tingimuste kohta;
 ja direktiiv 2014/66/EL kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral.

Kokkuvõte muudatustest:

– avardatakse kolmandate riikide kodanike lühiajalise Eestis töötamise võimalusi;
– võimaldatakse seaduslikult riigis viibivatel välismaalastel esitada pikaajalise viisa taotlus Eestis ning pikaajalise viisaga viibivatel välismaalastel pikendada oma viibimisaega lühiajaliseks Eestis töötamiseks;
– sätestatakse volitusnorm hooajast sõltuvate tegevusalade loetelu kehtestamiseks;
– täiendatakse lühiajalise töötamise tingimusi hooajatöö ja ettevõttesisese lähetamise eesmärgil;
– muudetakse Eestis töötavale välismaalasele makstava töötasu nõudeid, sätestades valdkonna keskmise palga nõude (kaotatakse 1,24-kordne palgakoefitsiendi nõue);
– luuakse ettevõttesiseselt üleviidud töötaja elamisluba ning sätestatakse üleviidud töötaja riiki sisenemise, riigis töötamise ja teise liikmesriiki liikumise tingimused;
– laiendatakse õigust tööturuteenustele ajutiselt riigis viibivatele ja töötavatele välismaalastele;
– täiendatakse tööandja vastutuse sätteid, sätestades hüvitise maksmise välismaalasele juhul, kui lühiajalise töötamise registreerimine tühistatakse tööandjast tuleneval põhjusel;
– võimaldatakse riigis seaduslikult viibinud ja töötanud välismaalasel jätkata töötamist ka rahvusvahelise kaitse taotluse esitamise järel.

Ootame kommentaare hiljemalt 18.04.2016 aadressil piia@employers.ee

Eelnõu

Seletuskiri

Rakendusaktide kavandid

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields